Validweb

<select> bug in IE (Dutch)

“Selecteer uit bovenstaande lijst”

Dit hebben de programmeurs van Internet Explorer waarschijnlijk iets te letterlijk genomen. Er zit namelijk een fout in Internet Explorer die ervoor zorgt dat <select> elementen (vaak combobox of selectbox genoemd) altijd boven aan in de stacking order (de volgorde waarop elementen getekend worden in de browser) komen. Ik kwam dit probleem tegen tijdens het implementeren van ‘Suckerfish Dropdowns’ in een project voor een klant. De <select> elementen vallen boven elk ander element op de pagina, waardoor in dit geval het menu onbruikbaar wordt, aangezien het menu verdwijnt zodra je met de muis over het <select> element beweegt. Daar komt nog bij dat het er natuurlijk niet uit ziet.