Validweb

Updating validweb

With my recent return to the world of freelancing I have taken the opportunity to overhaul validweb.

Due to the increased professionalization of web development over the past few years I believe I can shift focus to the more advanced topics of web development. I also abandoned the idea of posting exclusively in Dutch; though I feel there is a market for a Dutch web development community, I would like to reach a wider audience than the Benelux.

As I am currently in the process of fine-tuning my custom-built CMS things could be a little rough around the edges. If you find something obviously broken, please let me know.

Validweb (Dutch)

Welkom op ValidWeb.nl, deze site is opgezet met een duidelijk doel; het gebruik van de door de w3c voorgeschreven webstandaarden stimuleren, door het informeren en bij elkaar brengen van webontwikkelaars.

Naar mijn mening wordt er in Nederland te weinig nadruk gelegd op het ontwikkelen van toegankelijke websites die voldoen aan de daarvoor opgestelde standaarden. Bezoekers van websites zijn gebaat bij deze standaarden, omdat zij een website bezoeken die de nadruk legt op het voornaamste doel van een website, namelijk het verstrekken van informatie. Hoewel het logisch klinkt dat een site gemaakt wordt om informatie te verstrekken, wordt dit maar al te vaak nagelaten. Ontwerpers verheffen hun ontwerp boven de inhoud en of toegankelijkheid van een website.